Skip to main content

Fredag 6.11 kom Norges Ishockeyforbund ut med nye og strengere tiltak for arrangementer og kamp virksomhet i Viken og områdene rundt.

Vi har derfor, etter mye møtevirksomhet det siste døgnet, kommet frem til at vi må ta vårt ansvar i denne samfunnsdugnaden og gjøre det vi kan for å hindre spredningen av Covid-19 og holde våre trenere og målvakter friske.

Derfor har vi, i samråd med Lørenskog IK, kommet frem til at vi per omgående kommer til å utsette våre treninger de neste 3 ukene. Vi vil kontinuerlig følge med staten og NIHFs bestemmelser og vil starte med treninger igjen så fort det er forsvarlig og vi ikke øker smitterisikoen for våre medlemmer og trenere.

Det vil være alternative treninger for alle våre målvakter i perioden, mer info om dette blir sendt på en epost i løpet av helgen, og vi vil invitere til treninger i Spond som før så fort vi er tilbake på is.

Hold dere friske og gjør det dere kan for å sørge for at denne andre bølgen av Covid-19 blir så kort som overhodet mulig!

På vegne av Behind The Mask Teamet;

Daniel Ottesen
Styreleder

BehindTheMask

Author BehindTheMask

More posts by BehindTheMask

Leave a Reply