Camper med Behind The Mask

Noen arrangerer vi selv, andre så deltar vi i samarbeid med klubber.
Behind The Mask sine camper

Alle camper vi arrangerer selv, er 100% tilrettelagt for målvakter, her gjennomføres normalt 2-3 isøkter hver dag, med minst 1 fys økt med fokus på målvaktens sær-egenskaper samt 1 teoritime.
Vi jobber med hele mennesket og hele målvakten.

I tillegg så vil vårt samarbeide med Warrior innebære at de vil stille opp med Demo utstyr på våre camper, så dette kan testes på isen av alle deltakere.

Vi jobber også kontinuerlig med å finne eksterne foredragsholdere og inspirerende personer som kan komme og delta med foredrag eller som deltids- trenere under campene.

Normalt gjennomfører vi en camp i uke 40 (Høstferien), Uke 8 (Vinterferien) og potensielt en sommer camp.
Alle våre camper blir annonsert på vår hjemmeside og via våre sosiale media kanaler. Titt under nyhets fanen, eller på vår forside for mer informasjon om påmelding eller kommende camper.

Vi benytter Superinvite for registrering og innbetaling.

Camper i samarbeid med andre

Vi deltar også som målvakttrenere på camper som arrangeres av klubber eller andre.
Her er vi innleide trenere, og kommer med ett ettertrykkelig krav om at målvaktens utvikling skal ivaretas.
Vi deltar ikke på camper hvor målvakten ikke får en daglig teknisk is-økt, eget fys opplegg og en egen teori time. Dette må inngå for at målvaktene skal få ett godt sportslig tilbud også på camper som består av mange utespillere.

Dette har vi gjennomført med stor suksess på Jar i Uke 26 og 33 og på Moss i uke 33 i 2020. Og vi gleder oss til flere camper og opplevelser sammen med klubber og målvakter.

Ønsker du at Behind The Mask skal ta ansvar for målvaktene under deres camper? Ta kontakt med oss på info@behindthemask.no
Så ser vi hva som er mulig å få til, sammen.

SAMARBEIDSPARTNERE

SPONSORER