Krav om Politiattest i Behind the Mask Goalie Development

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Behind the Mask har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Personer tilknyttet Behind the Mask som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor våre spillere.

Politiattestansvarlig

Ranveig Depew er ansvarlig for politiattester i BTM.

Slik søker man om politiattest:

Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på elektronisk. Man bruker BankID for å logge seg på søknadsportalen. Her følger informasjon om hvordan du gjør det.

Er du under 18 år – eller ønsker man ikke å søke elektronisk – se nederst på siden.

  • Fyll ut følgebrevet (Bekreftelse på formål). Politiattestansvarlig i klubben skal signere følgebrevet. Send email til (ranveig@behindthemask.no) for å få tilsendt signert følgebrev som du kan benytte.
  • Søk på nett – Gå inn på https://politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/ og fyll ut nettsøknaden. I søknaden blir du bedt om å velge kategori og formål. Her velger du «Frivillig organisasjon» på begge. Under «Legg ved bekreftelse på formål» laster du opp det utfylte følgebrevet.

Det anbefales å opprette Digital postkasse, da mottar du svar på søknad raskere.

Når du mottar politiattesten, viser du den til politiattestansvarlig. Dato for utstedelse blir registret på treneren i vår oversikt. BTM har ikke anledning til å lagre denne typen dokumentasjon, kun bekrefte at den er til stede ved forespørsel.

Søkere under 18 år og andre som vil søke manuelt:

Se fremgangsmåte her:

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-per-post/

Spørsmål?

E-post til ranveig@behindthemask.no.