VÅR HISTORIE

"Noen måtte gjøre noe for målvaktene"

Etter mange år som aktiv spiller, og flere år som målvakt-trener, så hadde frustrasjonen over variabel satsing på målvakter i Norsk Ishockey nådd ett briste-punkt.
Klubb samarbeid fungerer i ett år eller tre, også faller det sammen, klubbenes satsing varierer ofte veldig fra år til år, og det er lite som henger sammen over tid.
Det fantes ingen langvarig, gjennomarbeidet satsing på målvakter i Norge.
Etter at ett godt samarbeid mellom Furuset, Skedsmo og Lørenskog ble avsluttet, satt vi i ett vakuum og måtte finne en plan for videre satsing.

Da ble Behind The Mask Goalie Development født.
Dette er en idé som Daniel Ottesen har båret på en stund, men trengte å få med seg flere frivillige på laget. Etterhvert kom Kyle, Ranveig, Manfred, Andreas og Stian inn, og vi innså at dette var en fantastisk mulighet til å starte organisasjonen. 100% klubb uavhengig og frivillig.
Etter at vi kom i gang, så kom også Jason med på laget, samt Tom og Linda inn i styret.

Sammen jobber vi for å få til noe som aldri har skjedd i Norsk ishockey, en langvarig, god og fremtidsrettet målvaktsatsing. Noe som er uberørt av hver enkelt klubbs økonomiske situasjon, så satsingen vedvarer og er åpen og tilgjengelig for alle. Uansett klubb, kjønn, religion og ambisjoner.

Første året vårt hadde vi våre hovedtreninger i Lørenskog Ishall i samarbeid med Lørenskog IK, samt at vi sto for det faglige på Jar Goalie Academy. Vi hadde også over 100 målvakter fra 16 forskjellige klubber innom våre treninger og camper.

Vi jobber hele tiden med å utvikle programmet og organisasjonen og ser stort mot fremtiden.

Dette tror vi Norsk Ishockey har savnet, og vi er glade for at vi fikk muligheten til å skape denne frivillige organisasjonen. Og mottakelsen vi har fått av målvakter, foreldre og klubber er overveldende.

Dette er bare starten og fremtiden ser lovende ut!

SAMARBEIDSPARTNERE

SPONSORER